Op dinsdag 10 juli heeft de Europese Unie in Tokyo een nieuw handelsverdrag getekend met Japan waarmee het verhandelen van goederen tussen de twee continenten laagdrempeliger moet worden. Dit nieuwe economische verdrag zal de invoerrechten verlagen en de regelgeving versoepelen. Dit is met name gunstig voor de export van Japanse voertuigen en zal het importeren van Japanse auto’s naar Europese landen goedkoper maken.

Europa en Japan versterken de multilaterale overeenkomsten, omdat de Amerikaanse president Donald Trump dergelijke pacten schuwt en heffingen aan handelspartners oplegt. De EU sluit zich aan bij de grootste economieën van Azië om het wereldwijde handelssysteem te verdedigen tegen aanvallen van Trump.

Het is de bedoeling dat de invoerheffing van 10 procent op auto's uit Japan in de komende acht jaar van de overeenkomst wordt uitgefaseerd, aldus het ministerie. Dat staat in schril contrast met de mogelijkheid dat de Amerikaanse president, onder het mom van nationale veiligheidsrisico's, 25 procent tarieven oplegt aan Japanse auto-import.

Het doel is dat deze grootste handelsovereenkomst ooit van de EU tegen het einde van 2019 van kracht wordt. De overeenkomst wacht nog wel op goedkeuring van de lidstaten van de EU en het Europees Parlement. Ook het Japanse parlement moet het nog goedkeuren.