Het is zover: de nieuwe kentekenserie! Sinds 2015 zijn alle combinaties van de laatste reeks gebruikt en dus is het tijd voor de nieuwe serie. Daarvan is G-001-BB het eerste kenteken dat werd afgegeven. Vanaf deze maand zal de indeling X-999-XX gebruikt worden.

De reeks XX-999-X die sinds 2015 gebruikt wordt is in totaal 2,7 miljoen keer afgegeven. Ondanks dat deze reeks tot de lettercombinatie ZX kon doorlopen, is deze maar tot ZV gegaan. Dit met de reden dat mensen gaan wachten op de nieuwe reeks, omdat men van mening is dat de auto dan meer waard is. En waarom is de reeks met ZZ dan niet gebruikt? Deze wordt wel degelijk gebruikt, maar is gereserveerd voor Zeer Zware (of buitengewone) bedrijfsvoertuigen. 

Zo zijn er meer combinaties of letters gereserveerd zoals AA voor het Koninklijk Huis en B voor zware bedrijfsauto's boven de 3500 kilo. Meer hierover vind je in ons uitgebreide artikel over speciale kentekens.

Er is ook een reden waarom de huidige nieuwe reeks met een G begint. Simpelweg omdat het de eerst toegestane letter is. Kentekens mogen alleen uit medeklinkers bestaan (m.u.v. Koninklijk Huis) en voorgaande medeklinkers zijn gereserveerd voor andere typen voertuigen óf lijken te veel op een 0, zoals de C en de Q.

Daarbij zijn er ook een aantal verboden kentekencombinaties omdat deze gevoelig liggen: GVD, KKK, NSB, PKK, PSV, TBS, SS en SD. Naar aanleiding van de Tweede Kamer zijn de namen van de politike partijen PVV, SGP en VVD toegevoegd aan de lijst met verboden kentekncombinaties in Nederland.

De eerste aloude twee-twee-twee-reeks werd uitgegeven sinds 1951. In 2005 reden er voldoende auto's op de Nederlandse snelwegen om over te stappen op de combinatie met 3 letters: 99-XXX-9. Wanneer er een nieuwe serie komt, wil dit niet zeggen dat direct alle volgende en soorten voertuigen deze combinatie krijgen. De serie wordt eerst per type voertuig "volgemaakt". De RDW houdt ook al rekening met het feit dat landbouwvoertuigen een kenteken gaan krijgen.

Wellicht kunnen we de toekomst en daarmee de volgende reeks voorspellen, aangezien de indeling 3 cijfers ná één letter niet helemaal nieuw is, deze zagen we al bij lichte bedrijfsauto's. En zoals aangegeven in ons andere artikel beginnen die altijd met een V. Wellicht dat we de volgende reeks ook kunnen afkijken bij de bedrijfswagens.

Het eerste kenteken van een nieuwe serie gaat altijd gepaard met het beschikbaar stellen van een personenauto aan een goed doel. Dit maal heeft BMW een auto geschonken aan Vereniging Natuurmonumenten. Een elektrische i3 welke moet bijdragen aan de 85% minder CO2-uitstoot in 2050 (aldus RDW-directeur Ab van Ravestein). 

Wil je nóg meer uitleg over het kenteken