Landbouwvoertuigen worden kentekenplichtig

In mei 2020 is de Eerste Kamer tot een akkoord gekomen, ook trekkers en landbouwvoertuigen worden kentekenplichtig. Nederland was één van de laatste landen in Europa waar nog geen kentekenplicht geldt. De RDW is nu het registratiesysteem aan het opstarten, dit duurt naar schatting minimaal 6 maanden. Dan zal een overgangsperiode volgen van 9 maanden waarin de voertuigen aangemeld moeten worden.

Wanneer een voertuig de openbare weg op gaat moet deze geregistreerd zijn. Nieuwe (land)bouwvoertuigen worden vanaf mei 2020 direct voorzien van een registratie en kentekenplaat. En voor alle bestaande voertuigen geldt dat zij voor 1 januari 2025 geregistreerd moeten zijn. In de overgangsperiode is een schouwing fysiek niet vereist, na deze periode wel. De RDW gaat er namelijk vanuit dat de registratie door de eigenaar wordt gedaan en dat het voertuig voldoet aan de eisen om de weg op te mogen. Na de overgangsperiode moet het keuren bij een RDW-keuringsstation gebeuren.

Door het wetsvoorstel komt er ook een Europese APK-plicht voor landbouwverkeer die een constructiesnelheid hebben boven de 40 km/u. Deze dienen dan dus ook periodiek gekeurd te worden. Er is een uitzondering voor APK-plicht op:

  • Voertuigen waarvoor geen T-rijbewijs nodig is, alsmede heftrucks en bepaalde ‘fruittreintjes’, die niet breder zijn dan 130 centimeter.
  • Mobiele machines die bedoeld zijn voor maaien, onkruid bestrijden, vegen, sneeuw ruimen, gladheid bestrijden, of hondenpoep verzamelen (en geen trekvoorziening voor andere voertuigen hebben).
  • Landbouwvoertuigen en mobiele machines met een maximumconstructiesnelheid van hooguit 6 km/u.
  • Aanhangers die maximaal 25 km/u rijden (wel moeten zij bij gebruik op de openbare weg voorzien zijn van een witte volgplaat met het kenteken van een van de trekkers van de eigenaar).

Al het getrokken materiaal, aanhangwagens e.d., dat boven 25km/u kan én mag rijden wordt ook registratie plichtig, en zullen dus worden voorzien van een eigen kentekenplaat. Landbouwvoertuigen die nooit op de openbare weg komen, met inbegrip van landwegen, bospaden of akkers, zijn niet registratie plichtig en niet kentekenplichtig, ook niet vanaf 1 januari 2025.

De maximumsnelheid van trekkers en landbouwvoertuigen wordt nu door de Europese APK-plicht verhoogd van 25 km/u naar 40 km/u. Daarnaast mag land- en bosbouwverkeer straks op provinciale wegen en rondwegen rijden, waardoor wijken en dorpen minder overlast ondervinden. Met invoering van de kentekenplicht komt de plicht voor de reflecterende driehoek voor langzaam rijdende voertuigen te vervallen.

De praktijk gaat feitelijk hetzelfde als bij auto’s, motorfietsen en aanhangwagens. Allereerst dient het voertuig te worden ingeschreven in het kentekenregister, dan wordt er een kentekennummer toegekend. Wanneer de eigenaar bekend is wordt het voertuig tenaamgesteld en ontvangt de eigenaar de kentekencard. De kentekenplaat moet worden gemaakt, welke de eigenaar moet voeren op de achterzijde van het voertuig.

Trekkers met een grensverkeerkenteken (GV) hoeven geen nieuwe kentekenplaten, deze blijven behouden. Wel moeten de gegevens die nodig zijn voor de registratieplicht aan de RDW worden doorgegeven.

De kosten van de registratie bedragen € 18,- per trekker, mobiele machine of aanhanger voor bestaande voertuigen. Het registreren van trekkers die een GV-kenteken voeren en het overschrijvingen van eigenaar gaat € 10,10 kosten per voertuig. Voor nieuwe voertuigen kost de registratieplicht bij de RDW € 49,10. Wat een keuring gaat kosten staat niet vast, uit verschillende berichten maken wij op dat dit tussen de € 120,- en € 200,- zal gaan kosten. De kentekenplaten kosten € 12,- per stuk en er is er per landbouwvoertuig één nodig (achterzijde).

Een boete voor het rijden zonder kentekenplaten is € 140,- en het niet nakomen van de registratieplicht bedraagt € 380,-. Beide zijn exclusief administratiekosten. Wanneer een voertuig kentekenplichtig is, is een verzekering ook verplicht. De RDW zal hier ook scherper op gaan controleren.

Al sinds de jaren ’90 is er getouwtrek over het wetsvoorstel in de Tweede Kamer, maar nu wordt deze dan eindelijk definitief ingevoerd. De Tweede Kamer ontving een dwangsom vanuit Brussel en dwong hiermee de Nederlandse Overheid om een beslissing te maken.

VDS heeft een eigen keurstraat waar RDW-keuringen plaatsvinden en onderzoekt nu of hier keuringen voor trekkers kunnen plaatsvinden. Wellicht kan VDS in de toekomst voor boeren uit omgeving een registratie verzorgen.

Heeft u ergens een vraag over? Neem dan contact met ons op!