In juni 2015 is Autobrief II verschenen. Hierin stelde staatssecretaris Wiebes een aantal belangrijke hervormingen voor de autobelastingen voor. Deze hervormingen zijn op 13 april 2016 in gewijzigde vorm aangenomen door de Tweede Kamer. Op 5 juli 2016 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel waardoor de nieuwe autobelastingwetgeving definitief in 2017 zal ingaan.

Graag informeren wij je hieronder over de belangrijkste wijzigingen.

Bpm

De bpm wordt stapsgewijs verlaagd tot 12% in 2020. Dit geldt alleen voor de CO2-afhankelijke bpm-tarieven. Meer weten over bpm en CO2? Raadpleeg dan ons bpm artikel.De dieseltoeslag gaat niet omlaag. Hoe de bpm exact wordt afgebouwd is nog niet helemaal duidelijk, maar er is wel al een algemene bpm-tabel bekend. Hierin is ook te zien dat PHEV's vanaf 2017 'gewoon' belast zullen worden met BPM.

Bijtelling

Bekijk hier de definitieve bijtellingstabel tot en met 2020Er is nu definitief besloten dat er vanaf 2017 twee bijtellingscategoriën zullen zijn. Dit is een bijtellingscategorie van 4% voor voertuigen met een uitstoot van 0 gr/km en een bijtelling van 22% voor voertuigen met een CO2 uitstoot hoger dan 0 gr/km. De overgangsregeling voor PHEV's (tot 50 gr/km) waar eerst sprake van was, is volledig van de baan. 

Wil je nog steeds profiteren van een lage bijtelling? Dat Kan!Kanttekening is wel dat er bij de 4%-bijtellingscategorie een maximum catalogusprijs van € 50.000 van toepassing is. Voor duurdere EV's zou het zo zijn dat iedere euro boven de € 50.000 met het reguliere bijtellingstarief van 22% belast wordt. Dit maximum geldt nog niet in 2016, 2017 en 2018 en is ook niet van toepassing voor waterstofauto's.

BPM en Bijtelling

Motorrijtuigenbelasting (MRB)

De MRB voor personenvoertuigen wordt gemiddeld met 2% verlaagd. Dit wordt gecompenseerd door een verhoging van de MRB door te voeren voor vervuilende dieselvoertuigen zonder affabriek ingebouwde roetfilter die niet voldoen aan de Euro V-norm. Voor Plug-ins geldt er tot en met 2019 een korting op de MRB van 50%. Deze regeling zou in het eerste voorstel in 2019 ophouden te bestaan, maar er is nu besloten om dit tot en met 2020 te handhaven. 

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op!