← Terug naar overzicht

Kenteken

Speciale kentekenplaten

20/10/2023

10 min.

In Nederland bestaan vele verschillende kentekenplaten. Hieronder hebben we de meest voorkomende en opvallende kentekenplaten op een rij gezet.

Nederlandse kentekenplaat

Personenauto’s, bedrijfswagens en aanhangwagens met een maximaal toegestane massa van meer dan 750 kg, rijden in Nederland rond met de gele Nederlandse kentekenplaat inclusief EU-symbool. Om fraude te voorkomen werkt de RDW met een veiligheidssysteem genaamd ‘GAIK’. Dit systeem houdt in dat iedere kentekenplaat-uitgifte wordt geregistreerd. Daarnaast beschikt iedere kentekenplaat over unieke kenmerken waarmee fraude bemoeilijkt wordt. GAIK staat voor ‘Gecontroleerde Afgifte en Inname van Kentekenplaten’.

Nederlands kenteken voor import-auto

Exportkentekenplaat

Op het moment dat een Nederlands voor export verklaard voertuig naar het buitenland moet worden gereden, kan er een Nederlands exportkenteken gebruikt worden. Dit kenteken bestaat uit het voor export verklaard kentekenbewijs (kentekencard + deel II), een Groene Kaart (WA-verzekering) en twee witte exportkentekenplaten met daarop de kentekenserie van het oude Nederlandse kenteken. Het exportkenteken met Groene Kaart (WA-verzekering) is 14 dagen geldig.

Helaas bevat het Nederlands exportkenteken voor veel buitenlandse toelatingsautoriteiten te weinig gegevens om het voertuig te kunnen registreren. Aangezien wij ook actief op het gebied van export, kunt u voor meer informatie en alternatieven het beste contact met ons opnemen.

Transitokentekenplaat

Een transitokenteken ziet er hetzelfde uit als een exportkenteken, maar is hier eigenlijk niet mee te vergelijken. Zo is het transitokenteken bedoeld voor voertuigen die geen (Nederlands) kenteken hebben gehad. Ook de aanvraagprocedure is totaal anders. Zo moet het voertuig (technisch) gekeurd worden door de RDW. Hierbij wordt ook een identiteitsonderzoek gedaan. Het transitokenteken is wereldwijd geldig en de kosten zijn afhankelijk van het type voertuig den de aanwezigheid van buitenlandse apk-documenten. Het transitokenteken is net als het exportkenteken 14 dagen geldig. Meer over het transitokenteken leest u op de website van de RDW.

Eendagskenteken

Wanneer u over een voertuig beschikt dat nog gekeurd of geïnspecteerd dient te worden, dan kunt u op de website van de RDW een eendagskenteken aanvragen. Dit kenteken is bedoeld om van of naar het keuringsstation te kunnen rijden en mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden. De eendagskentekens bevatten de enkele letter A, E, H, K, L, N, P, S, T, V, W of X en twee groepen van twee cijfers.

In veel gevallen is het overigens een stuk eenvoudiger en praktischer om de keuring uit te besteden. Dit heeft als groot voordeel dat u niet zelf naar het keuringsstation hoeft te gaan en nog belangrijker; het voertuig staat tot aan de afgifte van het Nederlandse kenteken bij ons op ons beveiligde terrein.

Oud blauw

Historische voertuigen (oldtimers en klassiekers) met een datum eerste toelating voor 1 januari 1978 mogen met een donkerblauwe kentekenplaat de openbare weg op. Een tweede vereiste is dat het kenteken uit 2 groepen van 2 cijfers en 1 groep van 2 letters bestaat. Deze kentekenplaat heeft witte letters en wordt gezien de vereiste leeftijd van het voertuig en de blauwe kleur van de kentekenplaat ook wel 'oud blauw' genoemd.

Een voertuig uit het buitenland met een datum eerste toelating vóór 1 januari 1978, krijgt bij invoer automatisch een kenteken waarmee u een blauwe kentekenplaat mag voeren.

Speciaal kenteken

Taxi-kentekenplaat

Sinds 1 december 2000 is het voor taxi's verplicht om een blauwe kentekenplaat met zwarte letters te voeren. De procedure is als volgt; een voertuig waarvoor een taxi-kentekenplaat wordt aangevraagd, beschikt altijd over een regulier Nederlands kenteken. Na goedkeuring krijgt het voertuig een blauwe kentekenplaat waarbij de letter- en cijfercombinatie hetzelfde blijft.

Handelarenplaat (HA, FH of HF)

Erkende voertuighandelaren beschikken meestal over groene kentekenplaten met de lettercombinatie 'HA'. Deze zijn bedoeld om een niet te naam gesteld voertuig toch verzekerd over de weg te kunnen rijden, bijvoorbeeld tijdens een proefrit.

AA-kentekenplaat

AA-kentekens zijn bestemd voor leden van het koninklijk huis. Wanneer een voertuig met AA-kenteken wordt verkocht, krijgt het een nieuw en regulier kenteken.

CD-kentekenplaat

Kentekens met de lettercombinatie 'CD' zijn voorbehouden aan buitenlandse diplomaten en leden van internationale organisaties. CD staat in dit geval ook voor 'Corps Diplomatique'. Rechters en medewerkers van het Internationale Gerechtshof rijden met een soortgelijk kentekenplaat waarbij het kenteken de lettercombinatie 'CDJ' bevat.

BN/GN kentekenplaat

Buitenlands personeel van ambassades, consulaten en internationale organisaties die niet beschikken over een diplomatieke status, rijden in Nederland met een kenteken dat bestaat uit de lettercombinatie 'BN' of 'GN', gevolgd door vier cijfers. De combinatie heeft officieel geen betekenis. Toch wordt vaak ten onrechte gedacht dat de combinatie 'BN' en 'GN' respectievelijk staan voor 'Buitenlander in Nederland' en 'Geen Nederlander'.

KA, KL t/m KZ en LM, LO, LU, MC, DM voor defensievoertuigen

Defensievoertuigen rijden met speciale kentekens. Denk hierbij aan kentekens van voertuigen van de Koninklijke Landmacht (KL + KR), Koninklijke Luchtmacht (LM), Koninklijke Marine (KM), Koninklijke Marechaussee (KV) en Korps Mobiele Colonnes (MC). Sinds 2014 worden ook militaire kentekens uitgegeven, waarbij de kentekenserie begint met de letters 'DM'.

DF kentekenplaat

Nederlandse militairen die in Duitsland gelegerd zijn, voeren een witte kentekenplaat en een kentekenserie dat uit 7 karakters bestaat. Hierbij begint de kentekenserie altijd met de letters 'DF' en zijn de streepjes weggelaten. De landcode 'NL' is wel aanwezig.

BFG-NATO-kentekenplaat (zwarte kentekenplaat met witte letters)

Nederlandse en Duitse militairen die werkzaam zijn in BFG-NATO-verband, voeren een zwarte kentekenplaat met witte karakters. Het lettertype komt overeen met het lettertype dat voor Duitse kentekenplaten gebruikt wordt en wijkt dus af van de Nederlandse kentekenplaat.

GV-kentekenplaat

Het GV-kenteken is bestemd voor motorrijtuigen met een beperkte maximumsnelheid die in grensgebieden worden gebruikt. Dit zijn voertuigen die in Nederland geen kenteken hoeven te hebben, maar in het buitenland wel. Denk hierbij aan landbouwvoertuigen en bosbouwtrekkers.

RC-kentekenplaat

NAVO dienstvoertuigen in Nederland rijden rond met de lettercombinatie 'RC', gevolgd door vier cijfers. 'RC' staat in dit geval voor 'Région Centrale'.

ZZ-kentekenplaat

Voertuigen met een 'bijzondere' toelating door de RDW worden voorzien van een kentekenplaat met de letters 'ZZ'. Zeer Zwaar of Zeer Zeldzaam, de betekenis voor de letters is niet officieel. Deze kentekenplaat is voorbehouden aan uitzonderingsgevallen. Zoals buitengewoon hoge, brede, lange en zware bedrijfsvoertuigen voor bijzonder transport, zware kraanwagens en buitengewoon hoge, brede, zware aanhangwagens en opleggers. Maar ook de eerste Arnhemse trolleybussen en de 25-meterbussen in Utrecht van Qbuzz dragen ZZ-kentekens. Op de nieuwste serie kentekenplaten staan de letters ZZ achteraan. Voertuigen met een ZZ-combinatie zijn vrijgesteld van de APK-plicht.

MMBS-kentekenplaat

Een MMBS-kenteken is oorspronkelijk bestemd voor land- en bosbouwvoertuigen. Door een maas in de wet was het tot voor kort echter ook mogelijk om reguliere personenauto's terug te tunen. Op deze manier waren deze voertuigen vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting, verviel de apk-plicht en was zelfs een rijbewijs niet nodig. Inmiddels is de regelgeving voor een MMBS-kenteken aangescherpt.

Vreemde kentekencombinaties België

In België is het toegestaan om tegen een betaling van € 1.000,00 een eigen kentekenserie te kiezen. Het kan daarom voorkomen dat u de vreemdste kentekens voorbij ziet komen. De Volkskrant schreef hier een artikel over en noemt hierbij een aantal leuke voorbeelden als 'BABY', 'SCHATTEKE' of 'GEHAAST'. Er zijn wel een aantal restricties, want beledigende of racistische woorden zijn niet toegestaan.

Heeft u nog vragen over speciale kentekens of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.