← Terug naar overzicht

Wetgeving

Vereiste veiligheidssystemen vanaf 7 juli 2024

19/06/2024

4 min.

Met de komst van de General Safety Regulation Act 2 wordt erop toegezien dat voertuigen uitgerust zijn met vereiste veiligheidssystemen, én wordt getoetst of fabrikanten en hun supply-chain voldoen aan de eisen omtrent cyber security en de veiligheid van software. We zien en ervaren zelf dat er veel onzekerheid heerst over de gevolgen hiervan, en wat ons vanaf 7 juli 2024 te wachten staat. Waar we kunnen proberen we vanuit VDS wat van die onduidelijkheid over M1 en N1 voertuigen op te helderen, en dat doen we in dit artikel!

We weten dat een drietal punten wordt toegevoegd op nieuwe COC’s, namelijk de punten 54, 55 en 56. Dit komt voort uit de General Safety Regulation Act 2—de GSR2—wat een nieuw reglement van de UNECE is om de verkeersveiligheid in Europa te verhogen. We hebben een voorbeeld van zo'n nieuw COC, waar deze gegevens al op staan, hieronder geplaatst.

Punt 54

Vanaf hier wordt het een stuk technischer, dus zet u schrap! Volgens informatie die de RDW online heeft gezet , moeten alle auto’s die niet de volledige lijst met veiligheidsvoorzieningen standaard aanwezig hebben bij punt 54, uiterlijk zaterdag 6 juli 2024 op kenteken staan. Maar, ze moeten ook voldoen aan UN-R155 en UN-R156, te vinden bij de punten 55 en 56. Daarover leest u meer in de volgende alinea’s, eerst ziet u hieronder de veiligheidsvoorzieningen waar een auto over moet beschikken.

  • ELKS (Rijstrookassistentie in noodsituaties)
  • TPMS (Bandenspanningscontrolesysteem)
  • ISA (Intelligente snelheidsondersteuning)
  • AIF (Ondersteuning van de installatie van een alcoholslot)
  • DDAW (Vermoeidheids- en aandachtsdetectie)
  • ADR (Geavanceerde afleidingsdetectie)
  • DAMS (Controle van de bestuurdersbeschikbaarheid)
  • EDR (Gegevensrecorder voor incidenten en ongevallen)

UN-R155 Cyber Security en Cyber Security Management Systems

Met de elektrificatie van voertuigen, wordt het wagenpark wereldwijd gevoeliger voor cyberaanvallen. Een auto staat tegenwoordig met van alles en nog wat in verbinding, en dat kan het een doelwit maken van bijvoorbeeld een hack. Van fabrikanten en van hun supply-chain wordt verwacht dat ze zich wapenen tegen die kwetsbaarheden. Zo is een van de eisen dat een fabrikant moet aantonen dat het ‘Cyber Security Management Systems’ (CSMS) in werking heeft tijdens de ontwikkeling, productie en post-productie van een voertuig.

Bij punt 55 op een COC vind u UN-R155. UN-R155 staat voor ‘UN Regulation 155’, en dit betreft dus de cyber security en de CSMS. Op COCs staat daar ‘yes’ of ‘no’ achter, uiteraard afhankelijk van de taal. Dit geeft aan of het voertuig voldoet aan de eisen.

Meer informatie over UN-R155 vind u hier

UN-R156 Software Updates en Software Updates Management Systems

Omdat voertuigen technologisch flinke stappen maken en uitgerust zijn met een of meerdere computers, krijgen auto’s regelmatig updates. Dit gebeurt steeds vaker ‘Over The Air’ (OTA-updates). Die updates zijn er bijvoorbeeld om bugs te verhelpen, nieuwe firmware te installeren, of om kwetsbaarheden zoals die in de vorige alinea staan genoemd te verhelpen.

UN-R 156, waar punt 56 over gaat, geeft aan of de software-updates én de Software Update Management Systems (SUMS) voldoen aan de eisen. Ook hier vind u een ‘yes’ of een ‘no’ op het COC, en ook hier betekent het dat een voertuig wel of niet voldoet aan de eisen.

Meer informatie over UN-R156 vind u hier

Wat betekent dit voor een registratie?

De regelgeving geldt sinds juli 2022 voor alle nieuwe types voertuigen. Vanaf juli 2024 geldt het voor alle nieuwe voertuigen. Volgens de regels zoals die zijn opgesteld door de UNECE en de deadline die de RDW online communiceert, moeten auto’s aan alle genoemde eisen voldoen zoals die gesteld worden bij de punten 54, 55 en 56 op het COC. Voldoen ze daar niet aan, dan lijkt een registratie vanaf 7 juli 2024 niet meer mogelijk.

Duits kenteken

Uit Duitsland horen we verhalen die erg lijken op wat de RDW communiceert. Ook daar is het dus zo dat een auto die niet voldoet aan alle nieuwe eisen, uiterlijk zaterdag 6 juli 2024 geregistreerd moet zijn. Wat logisch lijkt, want het betreft een door de EU vastgelegd beleid.

Wat moet u doen?

Als VDS hebben we helaas niet altijd alle antwoorden. Wel proberen we zoveel mogelijk duidelijkheid aan de markt te geven. Daarom staan we constant met verschillende officiële importeurs, en met zowel de Nederlandse als de Duitse instanties in nauw contact. Tot nu toe heerst bij al die partijen dezelfde onzekerheid en kunnen we dus geen volledig sluitend antwoord geven. We kunnen u adviseren, maar dat moeten we doen met de kennis die we op dit moment hebben. Wij kunnen niet zien of een auto voldoet aan de gestelde eisen. Daarom raden we aan om contact op te nemen met de importeur, en om daar navraag te doen.

Ons bekruipt sterk het gevoel dat het verstandig is om auto’s die niet aan de nieuwe veiligheidsvoorzieningen voldoen, te registreren. Uiteraard kan door de instanties besloten worden over te gaan op een overbruggingsperiode, maar daar is dus bij ons nog niets over bekend. Het risico bestaat dus dat u een auto op kenteken zet, waarvan uiteindelijk blijkt dat dit nog niet nodig was. De gevolgen zijn echter een stuk vervelender wanneer u een auto niet registreert waarvan dat uiteindelijk wel moest, en waar géén overbruggingsperiode voor komt.

Restantvoorraad

Wellicht kan gebruik worden gemaakt van de restantvoorraad-regeling van RDW wanneer u over nieuwe auto's beschikt die voor de Nederlandse markt geproduceerd zijn. Maar, ook daarvan is het verstandig om contact op te nemen met de officiële importeur.

Parallel import

Wie nieuwe voertuigen inkoopt in het buitenland, die niet geproduceerd zijn voor Nederland—en dus aan parallel import doet—zou een KFZ Brief kunnen overwegen. Al moet ook in dit geval, zo lijkt het nu, het voertuig uiterlijk op 6 juli 2024 geregistreerd zijn. Wilt u een KFZ Brief voor een of meerdere voertuigen? Dan helpen we daar natuurlijk graag mee!

Registratiedatum

Veel bedenktijd heeft u hier helaas niet voor. Op de website van de RDW staat 6 juli 2024 genoemd als einde registratiedatum. Volgens die informatie, moeten auto’s die niet beschikken over de betreffende veiligheidsvoorzieningen uiterlijk op die datum voorzien zijn van een kenteken.

We snappen natuurlijk dat het uitdagend is om op basis van de bovenstaande informatie een goed doordachte keuze te maken, maar we vinden het toch belangrijk u erover te informeren. Voor nu is het in ieder geval sterk aan te raden om contact op te nemen met de officiële importeur. Wanneer we meer duidelijkheid hebben, delen we dat meteen op onze ! LinkedIn